Studia Podyplomowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii - Lista studiów


Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
razem: 12
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce