Studia Podyplomowe Wydziału Prawa - Lista studiów


Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Administracja publiczna (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe E-ADMINISTRACJA (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Prawnokarna ochrona finansowego interesu skarbu państwa – skuteczne odzyskiwanie mienia (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Prawo i procedury administracyjne w energetyce (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej &Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Upadłościowego (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
razem: 17
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce