Lista uczelni


 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nagłówek Rodzaj
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja uzupełniająca Studia
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe z Fizyki (rok akademicki 2017/2018) Studia
Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2018/2019) Studia
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Teologia prawosławna i ikonografia (rok akademicki 2018/2019) Studia
Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Oświatą (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2019/2020) Studia
Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (rok akademicki 2019/2020) Studia
razem: 71
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce