rekrutacja.html

Studia podyplomowe

Kontakt

Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63, pok. 106, 107

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

tel. 514 101 675, 505 283 500

Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

tel. 85 745 7711, 888 688 999

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

tel. 666 018 567

Studia Podyplomowe Menedżerskie

tel. 85 745 7733, 692 118 542

Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

tel. 857457713

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego

tel. 666 018 567

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 85 745 7711, 888 688 999

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej

tel. 85 745 7711, 888 688 999

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

tel. 85 745 7733, 692 118 542

Wydział Filologiczny
ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, pok. 86

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

 

Studia Podyplomowe Logopedyczne

tel. 85 7457431, 504 170 770

Wydział Nauk o Edukacji
ul. Świerkowa 20, pok. A 17

Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)

tel. 85 745 75 22

Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

tel. 85 745 75 22

Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych

tel. 85 745 75 22

Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne

tel. 85 745 75 22

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

tel. 85 745 75 22

Wydział Prawa
ul. Mickiewicza 1, pok. 202

Studia Podyplomowe Administracja Publiczna

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Prawne Aspekty Psychiatrii i Psychologii

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Jednostkami Publicznymi

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia

tel. 85 745 71 73

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

tel. 85 745 71 73

Instytut Studiów Kulturowych
ul. Świerkowa 20, pokój B8

Studia Podyplomowe Menadżer Kultury

 tel. 85 7457286

Instytut Zarządzania
ul. Warszawska 63, pok. 106, 107, 129, 137

Studia Podyplomowe Doradztwo i Orientacja Zawodowa

tel. 85 745 77 13, 85 745 77 07

Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe

tel. 85 745 77 13, 85 745 77 07

Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu

tel. 85 745 77 33

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

tel. 85 745 7711, 888 688 999