Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE

 

Wydział Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2016/2017 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2016/2017)

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów.

 


W roku akademickim 2016/2017 Wydział Filologiczny wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania rozpoczyna nabór na:

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.