Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ UwB

Centrum Edukacji Ustawicznej serdecznie zaprasza do podjęcia kształcenia w roku akademickim 2014/2015 w ramach: 

- Podyplomowych Studiów - "Szachy - Edukacją Przyszłości"
- Podyplomowych Studiów - "Szkoła Guwernantek i Guwernerów"
- Podyplomowych Studiów Nauczyciel Zawodu
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Oświacie 
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Społecznościach Lokalnych
- Podyplomowych Studiów Szkolny Doradca Zawody

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej pod adresem: http://www.ceu.uwb.edu.pl
oraz w sekretariacie CEU ul. Świerkowa 20,  tel. (85) 745 74 10 lub 745 72 77 mail: ceu@uwb.edu.pl


Ogłoszenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii zaprasza w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (od marca 2015r.) na:

  1. Studia Podyplomowe EWALUACJA W EDUKACJI
  2. Studia Podyplomowe KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
  3. Studia Podyplomowe KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE W EDUKACJI ELEMENTARNEJ
  4. Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej pod adresem: http://pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=126

Ogłoszenie Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 mogą się Państwo rejestrować na:

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli - rekrutacja na semestr letni 2014/2015

---------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Ogłoszenie Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB rozpoczyna na semestr letni rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2014/2015:

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR)
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2014/2015 semestr letni)
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe - rok akademicki 2014/2015 semestr letni
Serdecznie zapraszamy