Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB rozpoczyna rekrutację na następujące studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016:

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=126


Ogłoszenie o uruchomieniu studiów podyplomowych

W roku akademickim 2015/2016 Wydział Filologiczny wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania rozpoczyna nabór na Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.


Ogłoszenie Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:


Ogłoszenie CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ UwB

Centrum Edukacji Ustawicznej serdecznie zaprasza do podjęcia kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w ramach: 

- Podyplomowych Studiów - "Szachy - Edukacją Przyszłości"
- Podyplomowych Studiów - "Szkoła Guwernantek i Guwernerów"
- Podyplomowych Studiów Nauczyciel Zawodu
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Oświacie 
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Społecznościach Lokalnych
- Podyplomowych Studiów Szkolny Doradca Zawody

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej pod adresem: http://www.ceu.uwb.edu.pl
oraz w sekretariacie CEU ul. Świerkowa 20,  tel. (85) 745 74 10 lub 745 72 77 mail: ceu@uwb.edu.pl


Ogłoszenie Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Matematyki i Informatyki UwB rozpoczyna rekrutację na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Logopedyczne

Serdecznie zapraszamy!


Ogłoszenie Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR)
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Studia Podyplomowe Obsługa celno-podatkowa i logistyczna międzynarodowego obrotu towarowego
Studia Podyplomowe Menedżerskie