Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 mogą się Państwo rejestrować na:

Studia Podyplomowe Matematyki

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli - rekrutacja już trwa

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Ogłoszenie CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ UwB

Centrum Edukacji Ustawicznej serdecznie zaprasza do podjęcia kształcenia w roku akademickim 2013/2014 w ramach: 

- Podyplomowych Studiów - "Szachy - Edukacją Przyszłości"

- Podyplomowych Studiów - "Szkoła Guwernantek i Guwernerów"

- Podyplomowych Studiów Nauczyciel Zawodu

- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Oświacie 

- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Społecznościach Lokalnych

- Podyplomowych Studiów Szkolny Doradca Zawody

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej pod adresem: http://www.ceu.uwb.edu.pl

oraz w sekretariacie CEU ul. Świerkowa 20,  tel. (85) 745 74 10 lub 745 72 77 mail: ceu@uwb.edu.pl


Ogłoszenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Informujemy, że w roku akademickim 2013/2014 uruchomiono rekrutację uzupełniającą na:

Podyplomowe Studia  Socjoterapii

Podyplomowe studia GERONTOLOGIA SPOŁECZNA z elementami GERIATRII

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/
i w sekretariacie studiów ul. Świerkowa 20 p. 221 lub p.15 tel. (85) 745 72 85 lub 745 73 97
mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Uprzejmie informujemy, że w roku akad. 2013/14 mogą się Państwo rejestrować na:

Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Studia rozpoczynają się od semestru letniego.
 
Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym!

 


Ogłoszenie Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Szanowni słuchacze

Instytut Historii i Nauk Politycznych informuje, że w bieżącym roku akademickim 2013/2014 rozpoczną się zajęcia na Podyplomowych Studiach Historii (pierwszy zjazd 16.XI.2013 r.). Proszę o uzupełnienie opłat rekrutacyjnych oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu IHiNP do 25 października br.

W wyniku niewystarczającej liczby słuchaczy nie rozpoczną się zajęcia na pozostałych studiach podyplomowych prowadzonych przez IHiNP Wydziału Historyczno-Socjologicznego.


Ogłoszenie Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Kandydatów zarejestrowanych w IRK na studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro prosimy o przedłożenie do 10 października 2013 kompletu dokumentów:

  1. podpisana ankieta osobowa wydrukowana z konta kandydata w IRK,
  2. dyplom ukończenia studiów (do skserowania),
  3. dowód osobisty (do skserowania),
  4. pozostałe (ew. pisma z firm i instytucji zatrudniających z prośbą o przyjęcie).

Dokumenty należy przedłożyć Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, w pok. 106 do dnia 10 października 2013r.:
poniedziałek: w godz. 11-15
wtorek: w godz. 11-15
środa: zamknięte
czwartek: w godz. 11-15


Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny ogłasza rekrutację uzupełniającą na Podyplomowe Studia Logopedyczne (rok akademicki 2013/2014)


Ogłoszenie Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2013/2014 mogą się Państwo rejestrować na:

Studia Podyplomowe Matematyki

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli - rekrutacja przedłużona do dnia 22.10.2013r.

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Ogłoszenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Informujemy, że w roku akademickim 2013/2014 mogą  się Państwo rejestrować  na:

Podyplomowe Studia Edukacji Elementarnej

Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej

Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej

Podyplomowe Studia  Socjoterapii

Podyplomowe Studia WIEDZA O KULTURZE POLSKIEJ – 2 semestralne studia doskonalące  (nowość)

Podyplomowe studia GERONTOLOGIA SPOŁECZNA z elementami GERIATRII – 2 semestralne studia doskonalące (nowość)

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

 

Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/
i w sekretariacie studiów ul. Świerkowa 20 p. 221 lub p.15 tel. (85) 745 72 85 lub 745 75 40
mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

Ogłoszenie Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2013/2014 mogą  się Państwo rejestrować  na:

Podyplomowe Studia Archiwistyki

Podyplomowe Studia Historii

Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Podyplomowe Studia Genealogiczne

Podyplomowe Studia  Doskonalące  „Historia, Kultura, Społeczeństwo”

Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edukacji Szkolnej   (nowość)

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Historyczno-Socjologicznym

Bliższe informacje
znajdą Państwo na stronie internetowejhttp://www.historia.uwb.edu.pl/
i w sekretariacie IHiNP: Plac Uniwersytecki 1, p.136, tel. (85) 745 74 44
mail:historia@uwb.edu.pl.

Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Uprzejmie informujemy, że w roku akad. 2013/14 mogą się Państwo rejestrować na:
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego (nowość)

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym!