Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE

 

Studia Podyplomowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Edukacja Elementarna (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe EWALUACJA W EDUKACJI (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia podyplomowe KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE W EDUKACJI ELEMENTARNEJ (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Polskiej (rok akademicki 2016/2017)

 

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania
 
 
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie podyplomowe niestacjonarne
Studia podyplomowe Innowacyjne metody zarządzania firmą podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (rok akademicki 2015/2016) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Obsługa celno-podatkowa i logistyczna międzynarodowego obrotu towarowego (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym (rok akademicki 2015/2016) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2015/2016) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2015/2016) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2015/2016) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2015/2016) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2016/2017) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2016/2017)

 


Centrum Edukacji Ustawicznej rozpoczyna rekrutację na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 na:

Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Przywództwo w Oświacie (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Szachy – Edukacją Przyszłości (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernantek i Guwernerów (rok akademicki 2016/2017)

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów.


 

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Matematyki i Informatyki UwB rozpoczyna rekrutację na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 na: 

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Matematyki (rok akademicki 2016/2017)

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

 


Wydział Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2016/2017 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2016/2017)

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów.

 


W roku akademickim 2016/2017 Wydział Filologiczny wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania rozpoczyna nabór na:

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.