Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Wydział Historyczno-Socjologiczny uprzejmie informuje, że została zakończona rekrutacja na Podyplomowe Studia Archiwistyki i Podyplomowe Studia Historii rok. akad. 2015/2016.

Proszę o dostarczenie dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii i Nauk Politycznych do końca października br. Pierwsze zajęcia planowane są na 14 listopada 2015 r.


Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Uprzejmie informujemy, że II tura rekrutacji na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa została otwarta od 07.10 2015 r.do dnia 16.10.2015 r.!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Ogłoszenie Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Wydział Historyczno - Socjologiczny informuje, że została zakończona rekrutacja na niżej wymienione studia podyplomowe:
- Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
- Genealogiczne,
- Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej,
- Historia, kultura, społeczeństwo.
Wyżej wymienione studia podyplomowe nie zostaną uruchomione z powodu niewystarczającej liczby zainteresowanych słuchaczy.

Rekrutacja na podyplomowe studia:
- Historii,
- Archiwistyki
zostaje przedłużona do dnia 23 października br.


Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Uprzejmie informujemy, że od 09.09.2015 r. ruszyła II tura rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa została przedłużona do dnia 15.09.2015 r.!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Ogłoszenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB rozpoczyna rekrutację na następujące studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016:

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=126


Ogłoszenie o uruchomieniu studiów podyplomowych

W roku akademickim 2015/2016 Wydział Filologiczny wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania rozpoczyna nabór na Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.


Ogłoszenie Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:


Ogłoszenie CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ UwB

Centrum Edukacji Ustawicznej serdecznie zaprasza do podjęcia kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w ramach: 

- Podyplomowych Studiów - "Szachy - Edukacją Przyszłości"
- Podyplomowych Studiów - "Szkoła Guwernantek i Guwernerów"
- Podyplomowych Studiów Nauczyciel Zawodu
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Oświacie 
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Społecznościach Lokalnych
- Podyplomowych Studiów Szkolny Doradca Zawody

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej pod adresem: http://www.ceu.uwb.edu.pl
oraz w sekretariacie CEU ul. Świerkowa 20,  tel. (85) 745 74 10 lub 745 72 77 mail: ceu@uwb.edu.pl


Ogłoszenie Wydziału Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Matematyki i Informatyki UwB rozpoczyna rekrutację na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Ogłoszenie Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Logopedyczne

Serdecznie zapraszamy!


Ogłoszenie Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR)
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Studia Podyplomowe Obsługa celno-podatkowa i logistyczna międzynarodowego obrotu towarowego
Studia Podyplomowe Menedżerskie