Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, w celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE 

 

Studia Podyplomowe Wydziału Biologiczno-Chemicznego 
Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2017/2018)

Studia Podyplomowe  Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe (rok akademicki 2018/2019)  
Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2018/2019 ) 
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2018/2019)

Studia Podyplomowe Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie 
Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy (rok akademicki 2017/2018) 

Studia Podyplomowe Wydziału Filologicznego 
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2018/2019)

Studia Podyplomowe Wydziału Fizyki 
Studia Podyplomowe z Fizyki (rok akademicki 2017/2018)

Studia Podyplomowe Wydziału Historyczno-Socjologicznego 
Podyplomowe Studia Archiwistyki (rok akademicki 2018/2019) 
Podyplomowe Studia Genealogiczne (rok akademicki 2018/2019) 
Podyplomowe Studia Historii (rok akademicki 2018/2019) 
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego (rok akademicki 2018/2019) 
Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edukacji Szkolnej (rok akademicki 2018/2019)
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie (rok akademicki 2018/2019)

Studia Podyplomowe Wydziału Matematyki i Informatyki 
Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Matematyki (rok akademicki 2017/2018)
Studia Podyplomowe Metody statystyczne i analiza danych (rok akademicki 2017/2018)

Studia Podyplomowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu (rok akademicki 2018/2019)
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych (rok akademicki 2018/2019)
Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (rok akademicki 2018/2019)
Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki (rok akademicki 2018/2019)

Studia Podyplomowe Wydziału Prawa 
Studia Podyplomowe Administracja publiczna (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe doradztwo podatkowe (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe E-ADMINISTRACJA (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni 
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe mediatorów sądowych (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Prawnokarna ochrona finansowego interesu skarbu państwa – skuteczne odzyskiwanie mienia (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Prawo i procedury administracyjne w energetyce (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej & Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Upadłościowego (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2018/2019) 
Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska (rok akademicki 2017/2018)
Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2017/2018)

Studia Podyplomowe Centrum Edukacji Ustawicznej 
Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Przywództwo w Oświacie (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Szachy – Edukacją Przyszłości (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy (rok akademicki 2017/2018) 
Studia Podyplomowe Szkoła Guwernantek i Guwernerów (rok akademicki 2017/2018) 
Podyplomowe Studia „COACHING RODZINNY” (rok akademicki 2017/2018)

Studia Podyplomowe Katedry Teologii Katolickiej 
Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne (rok akademicki 2017/2018)

Studia Podyplomowe Katedry Teologii Prawosławnej 
Studia Podyplomowe Teologia prawosławna i ikonografia (rok akademicki 2017/2018)