Zapraszamy do Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe

Od roku akademickiego 2011/2012, celu usprawnienie procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na tym koncie kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE

 

Wydział Wydział Biologiczno-Chemiczny 

rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na semestr letni na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2015/2016) - semestr letni

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów. 


Wydział Ekonomii i Zarządzania

rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na semestr letni na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2015/2016)- semestr letni

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów.


Wydział Pedagogiki i Psychologii 

rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na semestr letni na następujące studia podyplomowe::

 

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=126

  


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na semestr letni na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów.


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Pierwsza edycja Studiów Podyplomowych Zarządzanie Placówką Medyczną

Placówki medyczne codziennie borykają się z nowymi wyzwaniami. To właśnie osoby pełniące funkcje kierownicze muszą im sprostać podejmując działania i decyzje, które determinują bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług. Od opracowanych przez menedżerów i właścicieli placówek medycznych strategii rozwoju zależy wynik finansowy, relacje pracownicze oraz wizerunek podmiotów świadczących usługi medyczne.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom ciągłego poszerzenia wiedzy pracowników pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach medycznych i jednostkach zajmujących się nadzorem nad placówkami świadczącymi usługi medyczne Wydział Ekonomii i Ząrzadzania wspólnie z Ogólnopolskim Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy ogłasza nabór na Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną

Rejestracja w systemie IRK trwa od dnia 11.01.2016r. do 12.02.2016r.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.


Wydział Historyczno-Socjologiczny

Wydział Historyczno-Socjologiczny uprzejmie informuje, że została zakończona rekrutacja na Podyplomowe Studia Archiwistyki i Podyplomowe Studia Historii rok. akad. 2015/2016.

Proszę o dostarczenie dokumentów do sekretariatu Instytutu Historii i Nauk Politycznych do końca października br. Pierwsze zajęcia planowane są na 14 listopada 2015 r.


Wydział Filologiczny

Uprzejmie informujemy, że II tura rekrutacji na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa została otwarta od 07.10 2015 r.do dnia 16.10.2015 r.!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Wydział Historyczno-Socjologiczny

Wydział Historyczno - Socjologiczny informuje, że została zakończona rekrutacja na niżej wymienione studia podyplomowe:
- Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego,
- Genealogiczne,
- Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej,
- Historia, kultura, społeczeństwo.
Wyżej wymienione studia podyplomowe nie zostaną uruchomione z powodu niewystarczającej liczby zainteresowanych słuchaczy.

Rekrutacja na podyplomowe studia:
- Historii,
- Archiwistyki
zostaje przedłużona do dnia 23 października br.


Wydział Filologiczny

Uprzejmie informujemy, że od 09.09.2015 r. ruszyła II tura rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Wydział Filologiczny

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa została przedłużona do dnia 15.09.2015 r.!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB rozpoczyna rekrutację na następujące studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016:

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=126


Ogłoszenie o uruchomieniu studiów podyplomowych

W roku akademickim 2015/2016 Wydział Filologiczny wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania rozpoczyna nabór na Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.


Wydział Historyczno-Socjologiczny

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:


CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ UwB

Centrum Edukacji Ustawicznej serdecznie zaprasza do podjęcia kształcenia w roku akademickim 2015/2016 w ramach: 

- Podyplomowych Studiów - "Szachy - Edukacją Przyszłości"
- Podyplomowych Studiów - "Szkoła Guwernantek i Guwernerów"
- Podyplomowych Studiów Nauczyciel Zawodu
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Oświacie 
- Podyplomowych Studiów Przywództwo w Społecznościach Lokalnych
- Podyplomowych Studiów Szkolny Doradca Zawody

Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej pod adresem: http://www.ceu.uwb.edu.pl
oraz w sekretariacie CEU ul. Świerkowa 20,  tel. (85) 745 74 10 lub 745 72 77 mail: ceu@uwb.edu.pl


Wydział Matematyki i Informatyki

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Matematyki i Informatyki UwB rozpoczyna rekrutację na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Logopedyczne

Serdecznie zapraszamy!


Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2015/2016 na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR)
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Studia Podyplomowe Obsługa celno-podatkowa i logistyczna międzynarodowego obrotu towarowego
Studia Podyplomowe Menedżerskie