Centrum Edukacji Ustawicznej
2016-08-01 07:41, Administrator Systemu

Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Przywództwo w Oświacie (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Szachy – Edukacją Przyszłości (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernantek i Guwernerów (rok akademicki 2016/2017)

Podyplomowe Studia „COACHING RODZINNY” (rok akademicki 2016/2017)  

Wydział Ekonomii i Zarządzania
2016-08-01 07:40, Administrator Systemu

Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Wydziału Historyczno-Socjologicznego
2016-07-09 10:34, Administrator Systemu

Podyplomowe Studia Archiwistyki (rok akademicki 2016/2017)

Podyplomowe Studia Doskonalące Historia, Kultura, Społeczeństwo (rok akademicki 2016/2017)

Podyplomowe Studia Genealogiczne (rok akademicki 2016/2017)

Podyplomowe Studia Historii (rok akademicki 2016/2017)

Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego (rok akademicki 2016/2017)

Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edukacji Szkolnej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii
2016-06-24 10:27, Administrator Systemu

Studia Podyplomowe Edukacja Elementarna (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe EWALUACJA W EDUKACJI (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii (rok akademicki 2016/2017)

Studia podyplomowe KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE W EDUKACJI ELEMENTARNEJ (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Praca z Uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Włączającej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Socjoterapii (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Polskiej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Wydziału Prawa
2016-06-22 10:32, Administrator Systemu

Studia Podyplomowe administracja publiczna (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe doradztwo podatkowe (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe E-ADMINISTRACJA (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe mediatorów sądowych (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Prawnokarna ochrona finansowego interesu skarbu państwa – skuteczne odzyskiwanie mienia (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Prawo i procedury administracyjne w energetyce (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe prawo własności intelektualnej & public relations w administracji i przedsiębiorczości (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2016/2017)

Wydział Matematyki i Informatyki
2016-05-09 08:16, Administrator Systemu

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Matematyki i Informatyki UwB rozpoczyna rekrutację na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 na: 

Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Matematyki (rok akademicki 2016/2017)

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Wydział Biologiczno-Chemiczny
2016-04-21 10:13, Administrator Systemu

Wydział Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB rozpoczyna rekrutację w roku akademickim 2016/2017 na semestr letni na następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2016/2017)

Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2016/2017)

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów.

Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Filologiczny
2016-04-06 10:34, Administrator Systemu

W roku akademickim 2016/2017 Wydział Filologiczny wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania rozpoczyna nabór na:

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.