Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-03 do 2017-11-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do absolwentów: studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne, studiów wyższych posiadających przygotowanie nauczycielskie, w sposób szczególny do nauczycieli na poziomie wczesnej edukacji.

Celem studiów jest rozwój kompetencji nauczycieli do prowadzenia zajęć wśród uczniów we wczesnym etapie nauki w zakresie programowania. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji, realizujących potrzeby edukacyjne dzieci we wczesnym etapie edukacji, w zakresie rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik programowania oraz rozwijanie w nich umiejętności logicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi oraz wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł multimedialnych.

 

Brak limitu (minimum 25 chętnych kandydatów do utworzenia grupy).

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia, posiada kwalifikacje pedagogiczne lub nauczycielskie.

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów  (www.irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

4 500 zł za całość, płatne w ratach

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK) ,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 85 745 75 22

pokój A 15