Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-10 do 2018-10-08 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników Lasów Państwowych.

 

Celem kształcenia jest przypomnienie, uaktualnienie oraz przekazanie nowych wiadomości na temat obecnie obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie działalności Lasów Państwowych z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.