Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-10 do 2018-10-08 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników Lasów Państwowych.

 

Celem kształcenia jest przypomnienie, uaktualnienie oraz przekazanie nowych wiadomości na temat obecnie obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie działalności Lasów Państwowych z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Studia przeznaczone są dla osób skierowanych przez Lasy Państwowe.

Miejsce ogłoszenia wyników

Rejestracja przez system IRK Złożenie kompletu dokumentów Studia przeznaczone są dla osób skierowanych przez Lasy Państwowe.

Wysokość czesnego

7 000 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich/magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowe informacjeHarmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

  • 10.08 – 10.09.2018 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 3.09 – 14.09.2018r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w miejscu wskazanym przez podmiot kierujący na studia
  • od 17.09.2018 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji, wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

 

 

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:10.08.2018 - 17.09.2018

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa, piątek w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl