Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-07-10 do 2019-11-20 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli, którzy przygotowują się do nauczania kolejnego przedmiotu. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu przyroda w szkole podstawowej, ugruntowanie i pogłębienie u słuchaczy wiedzy przyrodniczej służącej rozumieniu zjawisk i procesów przebiegających na wszystkich poziomach organizacji życia. Założeniem studiów jest doskonalenie słuchaczy w umiejętności integracji wiedzy przyrodniczej a także umiejętności wspierania uczniów w rozwoju rozumowania przyrodniczego i kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych.

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadać uprawnienia pedagogiczne.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane będą do momentu zapełnienia limitu miejsc.

Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Wysokość czesnego

Opłata za semestr 1800 zł (za trzy semestry 5400 zł) Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Dodatkowe dokumenty

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK)
  • dyplom ukończenia wyższych
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych w Instytucie Biologii w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy ul. Ciołkowskiego 1J.

Szczegółowe informacje:

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Chemicznego ul. K. Ciołkowskiego 1K (budynek Instytutu Chemii), pokój 1010, tel. 85-738 82 87

e –mail wbch-bas@uwb.edu.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od. 10.00-14.00

Pracownia Dydaktyki Biologii Instytut Biologii ul. K. Ciołkowskiego 1J pokój 2044,

tel. 85 738 84 34 e- mail:salina@uwb.edu.pl

oraz http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl (zakładka kandydaci)