Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-06 do 2019-10-18 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

To już trzecia edycja cieszących się dużym zainteresowaniem studiów podyplomowych związanych z obszarem, który zyskał na znaczeniu w szczególności od maja 2018 roku, czyli od momentu rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 2016/679 UE nazywanego RODO.

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań inspektora ochrony danych, zastępcy inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań administratora i podmiotu przetwarzającego.

Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku inspektora ochrony danych i zastępcy inspektora ochrony danych w danym podmiocie tak  sektora publicznego jak i prywatnego, skutecznie zbudować efektywną współpracę inspektora ochrony danych i jego zastępcy (jeśli zostanie ustanowiony) z administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.

Studia kierowane są zwłaszcza do byłych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz obecnych inspektorów ochrony danych oraz powoływanych zastępców inspektora ochrony danych, a także administratorów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, podmiotów przetwarzających, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie. 

 

Minimum 30 (możliwe jest prowadzenie dwóch edycji równolegle, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy 30 osób, ale jednocześnie będzie stanowiła wielokrotność 30)

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe jest absolwentem studiów I bądź II stopnia (licencjackich lub magisterskich) i dostrzega potrzebę nabycia lub poszerzenia kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Miejsce ogłoszenia wyników

Indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Wysokość czesnego

4700,00 zł

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata

Dodatkowe informacje

Kontakt mailowy:

e-mail: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl

 

Kontakt telefoniczny:

Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675

Marta Czech tel. 505 283 500