Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-06 do 2019-09-17 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych jak również biologicznych oraz medycznych, analizy danych uzyskanych w toku badań oraz ze źródeł wtórnych, a także umiejętności interpretacji oraz prezentacji wyników badań i formułowania na ich podstawie wniosków. Słuchacze zapoznają się z zastosowaniami metod, modeli i technik analiz statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych, zostaną także przygotowani do samodzielnego kierowania badaniami mającymi na celu pozyskanie informacji w tym obszarze. Zajęcia praktyczne będą oparte między innymi na pakiecie statystycznym SPSS oraz arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. Absolwenci zdobędą też podstawowe umiejętności analizy danych z wykorzystaniem darmowego pakietu R.

 

Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do pracy m.in. w: 

  • Administracji publicznej – osobom zajmującym się przetwarzaniem i analizą danych statystycznych, realizacją badań społeczno-ekonomicznych.  
  • Instytucjach naukowo-badawczych do prowadzenia badań w zakresie badań naukowych z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych jak również biologicznych oraz medycznych.

 

Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych na stanowisku analityka statystycznego, nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników instytucji badawczych zajmującymi się badaniami w obszarze społeczno-gospodarczym.

 

Informacje o studiach: http://weiz.uwb.edu.pl/rekrutacja-2957

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji:

Rejestracja elektroniczna od  6 maja – 17 września 2019

Składanie dokumentów osobiste  od 24 czerwca – 5 lipca 2019 oraz od 2 - 20 września 2019, a za pośrednictwem poczty na bieżąco nie później niż do 17 września 2019 r.

Pokój 106