Uniwersytet w Białymstoku / Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych (rok akademicki 2019/2020 )

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-09-16 do 2019-10-10 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej oraz liderów grup jednostek kościelnych różnych szczebli do skutecznego i profesjonalnego nimi zarządzania.  Zdobyta wiedza, umiejętności i  kompetencje w trakcie studiów pozwolą absolwentom lepiej organizować pracę własną, skutecznie zarządzać zespołami pracowniczymi, profesjonalnie motywować i nadzorować personel, a przede wszystkim kreować rozwój jednostki kościelnej.  Absolwenci studiów nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania w jednostkach kościelnych, osiągną pogłębione kompetencje duszpasterskie związane z działalnością pastoralną i liturgiczną, przyczynią się do aktywizacji duszpasterstwa na poziomie lokalnego kościoła katolickiego.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Bezwzględnym warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

3500,00 zł (I semestr – 1750,00 zł, II semestr – 1750,00 zł

Dodatkowe dokumenty

  1. Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata, skierowane do Kierownika  Katedry Teologii Katolickiej
  2. Ksero dyplomu magisterskiego z teologii (oryginał do wglądu)