Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2020/2021)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-22 do 2020-09-29 23:59:59

Limit miejsc

34

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami specjalności wycena nieruchomości posiada niezbędny zasób wiedzy z podstaw prawa, ekonomii oraz wiedzy technicznej (budownictwa). Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, podstaw teoretycznych wykonywanych czynności, jego statusu, organizacji zawodowych oraz standardów i etyki zawodowej. Zakłada się, że absolwent dysponuje niezbędną wiedzą pozwalającą na podjęcie praktyk zawodowych, stanowiących kolejny etap (po ukończeniu studiów) w ubieganiu się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości i zagadnień pozwalających na swobodne poruszanie się na nim. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, która uzupełniona o praktykę powinna pozwolić na ich funkcjonowanie na rynku w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności podjęcia praktyk zawodowych.

Absolwent jest zdolny do realizacji praktycznych działań i rozwiązywania problemów rzeczoznawców majątkowych, z którymi muszą sobie radzić osoby wykonujące ten zawód. Studia stanowią swego rodzaju przygotowanie teoretyczne z częściowym przygotowaniem praktycznym do wykonywania zawodu na rynku nieruchomości (po odbyciu praktyki i zdaniu egzaminu państwowego).

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

Specjalność: Wycena nieruchomości  4300,00 zł

Dodatkowe dokumenty

Podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji:

Rejestracja elektroniczna od  22 czerwca – 29 września 2020

Składanie dokumentów osobiste  od  6 lipca 2020 do  30 września 2020 lub  za pośrednictwem poczty  nie później niż do 30 września 2020 r.


Adres:
Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63/107
tel. 85 745 7711
tel. 888 688 999