Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2020/2021)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-07-06 00:00:01 do 2020-09-29 23:59:59

Limit miejsc

32

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest pogłębianie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obsługi celnej, spedycyjnej, transportowej oraz logistycznej, związanej z obsługą międzynarodowej wymiany towarowej. Problematyka uwzględnia instytucjonalne zamiany w procesach europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej oraz przewozów, zwłaszcza Polski jako członka Unii Europejskiej,
z krajami trzecimi, w tym z Europy Wschodniej (Rosji, Białorusi i Ukrainy), jako jednolitego obszaru Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Program studiów na bieżąco jest aktualizowany w związku z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego oraz zmian w Krajowej Administracji Skarbowej.  Uwzględniane są też sugestie Słuchaczy i przedsiębiorców.

Studia podyplomowe adresowane są do:

  • przedsiębiorców i menedżerów, specjalistów działów handlowych firm realizujących: transakcje handlowe w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej oraz z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;
  • pracowników świadczących usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej
    i podatków pośrednich przed organami podatkowymi (firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, agencje celne, doradcy handlowi);
  • administracji  skarbowej i innych służb państwowych (organy podatkowe, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celno-Skarbowa, itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych).

Duża ilość godzin zajęć warsztatowych pozwala również na uzyskanie przez absolwenta umiejętności praktycznego naliczania należności celnych i wypełniania dokumentu SAD i innych dokumentów celnych oraz przewozowych (różnymi rodzajami transportu). Ponadto  obliczania należności podatkowych takich jak: VAT, akcyza oraz wypełniania dokumentów podatkowych składanych do organów skarbowych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą także ubiegać się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o wpis na listę Agentów Celnych, co umożliwi samodzielne realizowanie kompetencji Agenta Celnego.

Wykładowcy - wśród nich specjaliści administracji celnej, podatkowej, szeroko rozumianej granicznej kontroli sanitarnej, praktycy w zakresie spedycji, logistyki oraz transportu - zwłaszcza międzynarodowego. Zajęcia realizowane są w oparciu o autorskie plany wykładowców, w tym w większości wykładowców-praktyków,
z zastosowanie najnowszych metod dydaktycznych i wiedzą opartą na doświadczeniu zawodowym.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje

Dokumenty, po uprzedniej rejestracji w systemie, można przesłać drogą elektroniczną na adres: bielasz@uwb.edu.pl  lub osobiście ul Warszawska 63 UwB Wydział Ekonomii i Finansów p.104 w godz. 9.30-13.30.

Tel. (85) 745-77-08