Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (rok akademicki 2022/2023)

Rodzaj studiów: podyplomowe Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2022-07-06 do 2022-11-15 12:00:00

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy jako lektor języka polskiego jako obcego; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego  przygotowują przede wszystkim do pracy w szkołach, a także w prywatnych i państwowych instytucjach, które zajmują się organizacją kursów języka polskiego jako obcego oraz doradztwem metodycznym. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności w zakresie filologii polskiej lub obcej nabytych w ramach studiów filologicznych.

 

 

Informacja! Studia będą prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej.

 

 • Czas trwania: dwa semestry – 292 godz.
 • Termin rozpoczęcia: marzec 2023
 • Opłaty: 2800 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1400 zł każda)
 • Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): brak
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit przyjęć: 20 osób
 • Wymagane dokumenty:
  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK
  • CV
  • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk filologicznych z poświadczeniem uprawnień nauczycielskich.
  • 1 fotografia w formacie dowolnym - bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana imieniem i nazwiskiem.
 • Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk filologicznych z poświadczeniem uprawnień nauczycielskich.
 • Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w programie studiów, uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.
 • Rekrutacja:
 •  
  • W celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną. Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na koncie tym kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

Kierownik studiów: dr Dariusz Piechota

Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty: należy złożyć do 15 listopada 2022