Uniwersytet w Białymstoku / Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Etyki i Filozofii Religii w Szkole (rok akademicki 2022/2023)

Rodzaj studiów: podyplomowe

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2022-06-28 do 2022-09-25 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe umożliwią nauczanie przedmiotu etyki i filozofii religii w szkole. Są, one z jednej strony, odpowiedzią na zapotrzebowanie na nauczycieli w zakresie nauczania etyki i filozofii w szkole, z drugiej odpowiadają na potrzebę wdrażania refleksji etycznej w sferę publiczną i podnoszenia dyskusji filozoficzno-etycznej w przestrzeni życia społecznego. Adresatami są nauczyciele zamierzający podnieść kwalifikacje do nauczania etyki i filozofii, jako drugiego przedmiotu. Absolwenci poszerzą wiedzę z zakresu etyki, filozofii i religioznawstwa.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Bezwzględnym warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

3000,00 (I semestr – 1500,00, II semestr – 1500,00)

Dodatkowe dokumenty

1. Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata, skierowane do Kierownika  Katedry Teologii Katolickiej oraz życiorys. 
2. Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia).
3. Odpis świadectwa potwierdzającego przygotowanie nauczycielskie
4. Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej.
5. Kserokopia dowodu osobistego. 

Dodatkowe informacje

Składanie dokumentów: od 1.09.2022 r. do 25.09.2022r.